Задачи в шахматах № 16-20

Задачи в шахматах № 16-20

Задачи в шахматах № 16-20...

Далее


Задачи в шахматах № 11-15

Задачи в шахматах № 11-15

Задачи в шахматах № 11-15...

Далее


Задачи в шахматах № 6-10

Задачи в шахматах № 6-10

Задачи в шахматах № 6-10...

Далее


Задачи в шахматах № 1-5

Задачи в шахматах № 1-5

Задачи в шахматах № 1-5...

Далее


Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 25

Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 25

Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 25...

Далее


Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 24

Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 24

Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 24...

Далее


Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 23

Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 23

Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 23...

Далее


Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 22

Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 22

Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 22...

Далее


Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 21

Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 21

Алехин - Боголюбов. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 21...

Далее


Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 20

Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 20

Боголюбов - Алехин. Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1929. Партия 20...

Далее